Ffrindiau Cylch Meithrin a Cylch Ti a Fi Hermon

Ras Hwyaid Noddedig / Sponsored Duck Race

DYDD SUL / SUNDAY 11/05/08

Ras Hwyaid ar bont Llanfyrnach am 4.00 o’r gloch

Duck Race at Llanfyrnach bridge at 4.00 pm

Stondinau/BBQ yn yr Ysgol am 5.00 o’r gloch /


Stalls & BBQ in the School at 5.00 pm

If you are able to buy a few ducks that would be great - just bring the sheet on the day or leave at the Cylch in Hermon Centre. Contact Cylch Secretary Elen Mathias - 01239 831380

Diolch